Kapel Moeder van Goede Raad

 Welkom op de officiĆ«le site van kapel Moeder van goede raad 

Heilige Vader, almachtige eeuwige God, aanvaard deze vlekkeloze offerande die

  ik, uw onwaardige dienaar, U, mijn levende en ware God, opdraag

voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden,

 en voor alle aanwezigen en tevens voor alle levende en overledene trouwe christenen,

 opdat zij mij en hun tot heil moge strekken ten eeuwige leven. Amen.

-----------------------------------------------------------------Welcome

Upcoming Events